Дерматовенеролог

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1986г.
Придобива специалност по "Кожни и венерически болести" през 1992г.