Кардиология

Д-р Асен Пенев

Етаж 1 , Кабинет 24

 

Работно време:

Понеделник:  08:00 – 13:00

Четвъртък: 08:00 – 13:00 

Д-р Фатме Шакирова

Етаж 1 , Кабинет 24

 

Работно време:

Вторник: 08:00 – 13:00

Сряда: 08:00 – 13:00

Петък: 08:00-13:00

В кабинета се извършват следните медицински услуги:консултация,диагностика,лечение на сърдечни заболявания.
Високоспециализирани дейности“Ехокардиография“

Кардиологията е област в
медицината, която се занимава
със заболявания на сърдечно-съдовата система.
Специалността включва медицинска диагностика
и лечение на вродени сърдечни дефекти,
коронарна артериална болест, сърдечна недостатъчност,
клапно-сърдечна болест и електрофизиология.

Интересни факти:

  • Артериите, вените и капилярите образуват мрежа за разпределение на кръвта с обща дължина около 150 000 км.
  • Възрастните жени имат 4-5 литра кръв, докато при възрастните мъже тя е 5-6 литра.
  • Дневно сърцето се съкращава 100 000 пъти. По време на един човешки живот от средно 70 години то бие 2,5 милиарда пъти, без да спира.

Екип:

Д-р Руси Русев

Д-р Асен Пенев
    Д-р Фатме Шакирова

м.с. Емел Камбер