Очни болести

Завършва медицина в МУ-София през 2016г. Специализирал в Русе - УМБАЛ КАНЕВ 2017-2021г.

Завършва медицина в МУ-Варна през 2017г.
Специализирал в Очна Болница "Бургас" -
Д-р Иванови 2018-2022г.