Хирургия

Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1991г.
Придобива специалност по "Хирургия" през 2001г.
Придобил специалност "Здравен мениджмънт" през 2001г.