Обща лекарска консултативна комисия

Етаж 1

 

Работно време:

Понеделник: 12:30 – 13:00

Сряда: 12:30 – 13:00

Петък: 12:30 – 13:00

Центърът има: Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/ , която продължава временна нетрудоспособност и издава протоколи за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК.

Заседава: понеделник, сряда и петък

Председател:

Д-р Феим Мурад

специалист вътрешни и белодробни болести

Членове:

  1. Д-р Стефан Симеонов

    специалист невролог
  2. Д-р Мехмед Хаджимехмед
    специалист хирург

м.с. Гергана Георгиева