“Медицински център I- Айтос”ЕООД е създаден съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.Центърът е уреден на основание на решение на Бургаския Окръжен Съд от 23.02.2000 година по фирмено дело №723 и е вписан в търговския регистър на Окръжен съд- гр. Бургас. “Медицински център 1-Айтос”ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр.Айтос ул. “Гарова”№ 3.

СЪОБЩЕНИЕ


Ще започне работа

Д-р Галена Вълчкова

специалист психиатър, 

началник отделение

в „Център за психично здраве Проф. Д-р Ив. Темелков- Бургас“

 В МЦ-1 Айтос функционира ЛКК с влючен педиатър и се издават болнични за гледане на дете ! 

 

Управител:
Д-р Феим Мурад

Специалист
Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия
Квалификация - Здравен мениджмънт

Медицински  център I ЕООД

                Айтос , разкри      

     МАНИПУЛАЦИОННА

      Извършва следните мед. услуги:

  1. Мускулни инжекции
  2. Венозни инжекции
  3. Подкожни инжекции
  4. Венозни инфузии
  5. Поставяне на абокат
  6. Проба за антибиотик с отчитане и първа инжекция
  7. Поставяне на ТАТ / тетанус /
  8. Проба МАНТУ
  9. Смяна на катетър

В сградата на „Медицински център I – Айтос“ може да откриете също 9 кабинета на общопрактикуващи лекари, 5 зъболекарски кабинета, отделение по образна диагностика, медико-диагностична лаборатория „Лина“ , както и физиотерапевтично отделение.