Педиатрия

                          Д-р Венета Филипова                                   Д-р Анелия Кардашева                                       

          Етаж 2                                                                 Етаж 2                             

                      

               Работно време:                                                      Работно време:                                

  Вторник: 07:30 – 13:30                                                   Понеделник:  08:30 – 13:30          

Четвъртък: 07:30 – 13:30                                                               Сряда:  08:30 – 13:30            

                                                                                                         Петък:   08:30 – 13:30        

                                                     

                                                     

                              

В кабинета се извършват следните медицински услуги: консултация,диагностика и лечение

Педриатрията е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Възрастовата граница на децата е от 0 до 18 г.

История

Педиатрията е сравнително нов дял от медицината, който има едва 200-годишна история.
Въпреки това, пътят на тази медицинска специалост е белязана от немалко интересни медицински открития и важни събития,
допринесли за повишаването на информираността за детските болести и в резултат – на по-успешното справяне с тях,
както и по-навременната им диагностика.