Вътрешни болести и Пулмология

Завършва медицина в МУ-Варна през 1994г.
Придобива специалност по "Вътрешни болести" през 2003г. в МУ-Варна ,
а през 2008 специалност "Пневмология и фтизиатрия".
Придобил специалност "Здравен мениджмънт" през 2017г.